გამომცემლობა საუკეთესო ავტორები საქართველოში

მუსიკალური გამომცემლობის შესახებ ჩვენი ავტორები

ნატო გელაშვილი

კომპოზიტორი და ტექსტის ავტორი

გია მაჭარაშვილი

კომპოზიტორი

ბიბი კვაჭაძე

კომპოზიტორი და ტექსტის ავტორი

ზურაბ ლალიაშვილი

კომპოზიტორი

გიგი ვანდერი

კომპოზიტორი