“ბრავო რექორდსი”

მის:კოსტავას ქ. N68, საზოგადოებრივი
მაუწყებლის მე-2 კორპუსი
0171 თბილისი, საქართველო

ტელეფონი: +995 32 2409340
ფაქსი: +995 32 2409509

ელ. ფოსტა: info@bravorecords.ge