წარმოება, დისტრიბუცია და მონეტიზაცია

icon

CD/DVD პროდუქციის დამზადება და ტირაჟირება

icon

CD/DVD პროდუქციის დისტრიბუცია საქართველოში და საზღვარგარეთ

icon

ციფრული დისტრიბუცია (Spotify, Apple Music, Deezer, Youtube Music, Beatport, Shazam, Amazon და სხვა)