სამორი ბალდე და DJ გროტასკის კონცერტი – კლუბი “სენატი”

დეკემბერი / 2012 წელი

Contact

მის: კოსტავას 68
საზოგადოებრივი მაუწყებლის მე-2 შენობა
საქართველო, თბილისი

ტელ: +995 32 2409340
ელ ფოსტა: info@bravorecords.ge

Developed by Plexygon.com

Contact